Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları

Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından İstanbul’da düzenlenen İstanbul Güvenlik Konferansı 2016’da sunulan tebliğler “Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları” adıyla kitaplaştırıldı.
 
TASAM Yayınları tarafından yayımlanan ve İngilizce - Türkçe tebliğlerin yer aldığı “Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları | Change in State Nature: Boundaries of Security” isimli kitabın editörlüğünü Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü Eş-Direktörü Tolga SAKMAN yaptı.
 
TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY’un önsözü ve Tolga SAKMAN’ın giriş yazısıyla başlayan kitap “Değişen Güvenlik Konseptleri”, “Şehir ve Sınır Güvenliği”, “Hibrit Savaş”, “Bölgesel Çatışmalar”, “Güvenlik Yönetişimi: Stratejiler ve Aktörler” olmak üzere beş ana bölümden oluşuyor. Türkiye’de ilk kez 2015 yılında yapılan İstanbul Güvenlik Konferansı’nda sunulan tebliğler de “Küresel Yönetişim, Güvenlik ve Aktörler: 70. Yılında BM” ismi ile Emel PARLAR DAL, Gonca OĞUZ GÖK ve Tolga SAKMAN editörlüğünde kitaplaştırılmıştı.
 
595 Sayfa ve 5 bölümden oluşan “Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları” kitabında 38 makale yer alıyor. Bunlar: Freedom Versus Security: Is Liberal Policies of EU Falling Down Against Combatting Terrorism (Dr. Zeynep Ece UNSAL, Dr. Ivica SIMONOVSKI); Westphalian Dönem’den Post-Westphalian Dönem’e Uluslararası İlişkilerde Sınır Olgusu: 21. Yüzyılda “Devlet Jeopolitiği” ile “Küreselleşmenin Jeopolitiği” Arasındaki Mücadelenin İzdüşümleri (Dr. Bülent ŞENER); Devletlerin Güvenlik Paradigmalarının Emperyalizm Odağında Yeniden Tahayyülü (Dr. Yiğit Anıl GÜZELİPEK); Değişen Güvenlik Konsepti ve Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması (Hüsmen AKDENİZ); Ulus-Devletin Değişen Doğası ve Ulusal Güvenliğin Dönüşümü (Dr. Doğan Şafak POLAT); Anklav/Eksklav Ülke Toprakları - Güvenlik İlişkisi (Dr. Tarık DEMİR); Devlet-dışı bir Tehdit Olarak Askerî Darbeler (Doç. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN, Dr. Kubilayhan ERMAN); İnsansız Hava Araçları, Yeni Güvenlik Konseptleri ve Türkiye (Süha DİNÇER, Sabit Ümit ERGİN); Değişen Güvenlik Algılamasında İstihbarat Sisteminin Artan Önemi (Dr. Savaş BİÇER); Savunma Politikaları Kapsamında Özel Askerî Şirketlerin İncelenmesi (Alper EKMEKCİOĞLU); Küreselleşen Dünyada Devletlerin Sınır Güvenliği: Uludere Sınırı Örneği (Dr. Bülent ÖZTÜRK, Prof. Dr. İhsan BULUT); “Kashmir” in India and Pakistan: Proposed Paradigms from Conflict to Peace (Md Nazmul ISLAM); Çevre ve Suç: Şehir Güvenliğini Artırmada Çevre Psikoloji Yaklaşımı (Dr. E. Ensari CİCERALİ, Dr. Lütfiye Kaya CİCERALİ); Terörizm ve Refah İkileminde Şehir Merkezlerinin Yer Değiştirmesi: Hakkârı Örneği (Dr. Onur OKYAR); Border Security (Dr. Shahid A. HASHMAT); Melez Savaş: Vietnam’dan Beri Devam Eden Arayışa Yeni bir Cevap Mı? (Hasan Deniz PEKŞEN); Hybrid Threats and Euro-Atlantic Counterterrorism Cooperation (Doç. Dr. Giray SADIK); Bir Savaş Yöntemi Olarak “Hibrit Savaş” ve Dönüşen Ordular: Dünya, Ortadoğu ve Türkiye (Dr. Yusuf SAYIN, Said OKTAY); Avrupa Birliği’nin Irak Şam İslam Devleti ile Sanal Ortamda Yürüttüğü Mücadele (Doç. Dr. Armağan GÖZKAMAN); Cyber Security: Challenges and The Way Forward (Dr. Muhammad Riaz SHAD). Siber Terörizm ve Ulusal Güvenlik: Örnek Ülke İran (Seyedmohammad SEYEDI ASL); Küreselleşme ve Teknolojideki Gelişmelerin Güvenlik Açısından Yarattığı Yeni Risk ve Tehditler (Dr. Ataalp PINARER); Suriye İç Savaşının IŞİD ve PYD-YPG Aracılığıyla Türkiye’ye Yayılma Etkilerinin Değerlendirilmesi  (Doç. Dr. Emel Parlar DAL, Ali Murat KURŞUN); Global Expansion of the Islamic State: Influences and Prospects (Dong MANYUAN); Türkiye - Rusya İlişkilerinde Krizden Normalleşmeye Doğru (Doç. Dr. Emre ERŞEN);  Interreligious Dialogue in the Mediterranean and the Middle East: The Case of Saudi Arabia - Iran Relations (Emiliano STORNELLI); New Framework of Security: A Study of India and Pakistan (Prof. Dr. Mirza Asmer BEG); European Interests over the East Mediterranean: A Postcolonial Perspective (Waleed SALEM); Democratic Oversight Over Security Sector: Case of Azerbaijan (Elkhan MEHDIYEV); Weak States, Strong Non-States: Theory of Competitive Control in Northern Syria (Dr. H. Akın ÜNVER); Günümüzün Risk ve Tehditlerine Karşı Güvenlik Algılamasındaki Yeni Stratejilerin Uluslararası Politik Ekonomi Açısından Değerlendirilmesi (Dr. Nadire Filiz İRGE, Dr. Arzu AL); Değişen Güvenlik Alanında Sivil Toplum Aktörlerinin Güvenlikleştirme Stratejilerine Eleştirel Bir Bakış: Hedefler ve Sonuçlar (Dr. Şirin Duygulu ELCİM); Terörizmle Mücadelede Yeni Teknolojilerin Kullanılması (Dr. Aşkın İnci SÖKMEN ALACA); İnsan Güvenliği Ve Nato: Nato’Nun Ege Misyonu Örneğı (Dr. Arif BAĞBAŞLIOĞLU); Güvenliğin Doğası ve Doğanın Güvenliği Üzerine Bazı Notlar (Çağdaş DEDEOĞLU); Toryum ve Uranyum Zenginleştirme Programlarının Uluslararası Siyaset ve Çevreye Etkileri (Rahmi İNCEKARA, Selma ŞEKERCİOĞLU); İnsanî Güvenlik Doktrini: Avrupa’da ve Türkiye’de (Dr. Deniz ILGAZ); Enerji Güvenliği ve Ulusal Güvenlik İlişkisi (Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL).
 
02-04 Kasım 2016 tarihinde “Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları” ana teması ile Radisson Blu Hotel Şişli’de dünyanın farklı ülke ve bölgelerinden 400 katılımcının iştiraki ile gerçekleştirilen İstanbul Güvenlik Konferansı 2016’daki 19 panelde 130 tebliğ sunulmuştu.
 
Not: TASAM Yayınlarının kitapları http://yayinlar.tasam.org/ sitesinden çevrimiçi olarak alınabilir.
 
KİTABIN KÜNYESİ
 

Kitap Adı: Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları
   Change in State Nature: Boundaries of Security
Editör: Tolga SAKMAN
Sayfa Sayısı: 595
Yayınevi: TASAM Yayınları
Dizisi: Uluslararası İlişkiler Dizisi
ISBN: 978-605-4881-16-1
Yayın Tarihi: 2017 Mayıs
Fiyatı: 25,00 TL (KDV dâhil)

 

ARKA KAPAK

“Güvenlik algılamalarında meydana gelen değişimin en önemli sebeplerinden birisi; tehdidin tek boyutlu, devletten devlete olma klasik konumundan çıkarak asimetrik ve çok boyutlu bir konuma ulaşmasıdır. Bu çerçevede devlet doğasının değişimi ile yeni devlet ve toplum mekanizmaları, yeni güvenlik anlayışıyla harekete zorlanmaktadır. Fakat devlet algısı, varlık nedeni, yükümlülükleri ve sınırlar, güvenlik tartışmalarının devlet ve insan temelli yeni rotasına yön vermekte ve sınırlarını da yeniden dizayn etmektedir. Bu çalışmada değişen güvenlik algısı ve yeni dönem risk, tehdit ve önlemleri ile ilgili birçok bölümü bulabileceksiniz. ”
 

SUNUŞ YAZISINDAN

“… Dünyada bizi aşan meydan okumalar var. Doğu ile Batı arasında başat güçleri dahi aşan temel rekabet parametreleri var. Hatta bazen bütün dünyanın üzerinde hareket edebilen yapılar var. Dolayısıyla biz, ülkeler olarak bu sürece nasıl uyum sağlayacağız? Çünkü her ülkenin bölgesel duruşu, kendi ulusal menfaatleri ve millî güvenlik perspektifleri farklıdır. Burada bilinen formül çok basit olmakla birlikte, uygulaması da oldukça zor olan, birçok ülkenin de henüz başaramadığı bir formül; siyasi hedeflerin çok iyi tanımlanması, siyasi hedeflere uygun bir ekonomi politikası, bu ikisinden sonra savunma ve güvenlik politikalarının belirlenmesi ve diğer sektör politikalarının belirlenmesi şeklinde bir formül önümüzde duruyor. Bu üçü arasında bir geçişkenlik ve paralellik yoksa birlikte hareket etmiyorsa; yapılan yatırımların ve kurumsal inisiyatiflerin sürdürülebilirliğinin olmadığını da görmemiz gerekiyor. Bu politikanın başarılı olması için gerekenler; başta devlet olmak üzere yerel yönetimler, sivil toplum, diaspora, özel sektör, medya, akademi. Bütün kanalların bu belirlenecek politikaların etrafında birlikte hareket edebilmesi hem milyonlarca tekrarı önleyecek hem de verimliliği artıracaktır. Böyle bir temel bakış açısı içerisinde bu çalışmanın, devletin doğasının değişiminin ne yönde olması gerektiği ve önümüzdeki dönem için güvenliğin sınırlarının ne olacağı noktasında önemli bir işlev görmesini ümit ediyorum”.


Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkanı


GİRİŞ YAZISINDAN

“…Günümüz koşullarında güvenlik; insan hayatını tehdit eden risklerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması şeklinde yeniden tanımlanmalıdır. Zira günümüzde tehditlerin yanı sıra riskler ön plana çıkmaya başlamıştır. Fakat bu yeniden tanımlama, bilimsel bir etkinlikten öte politik veya ideolojik bir araç şeklinde ortaya çıkmaktadır… Realizmin güvenlik kavramını metalaştırıcı yaklaşımı nedeniyle güvenliğin psikolojik bir olgu olduğu gerçeğinden uzaklaşılmıştır. Böylece güvenlik çalışmalarında birey/insan güvenliği kapsam dışı kalmış ve ihmal edilmiştir. Ancak Soğuk Savaş’ın bitişiyle beraber devlet merkezli çatışma ve savaşların etnik çatışmalara dönüşmesi, analiz birimi olarak toplum ve bireyi ön plana çıkarmıştır. Dolayısıyla yeni dönem güvenlik çalışmalarının analiz birimi çeşitlilik arz eder: küresel sistem, devlet, toplum ve birey…”.
 

Tolga SAKMAN, Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü Eş-Direktörü, Nişantaşı Üniversitesi