Mezhepler Etnisite ve Çatışma Çözümü

Mezhepler Etnisite ve Çatışma Çözümü

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM 3. Orta Doğu Kongresi’nin bildirilerini “Mezhepler, Etnisite ve Çatışma Çözümü” adıyla kitaplaştırdı.
 
TASAM Yayınları tarafından yayınlanan ve İngilizce - Türkçe tebliğlerin yer aldığı “Mezhepler, Etnisite ve Çatışma Çözümü- Sects, Ethnicity and Conflict Resolution” isimli kitabın editörlüğünü TASAM Uzmanı Reyyan Doğan Yaptı.
 
“Anahtar Konuşmaları”nı Prof. Dr. İlber Ortaylı, Suudi Arabistan Krallığı’ndan Prenses Basmah Al-Saud, Pakistan Savunma Komitesi Başkanı Senatör Müşahid Hüseyin Said, İran’dan Dışişleri Bakanlığı IPIS Genel Direktörü Dr. Mustafa Zahrani, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Pakistan’dan Senatör Sehar Kamran ve Pakistan’daki NUST Enstitüsü’nden Dr. Seyid Ahmet Haşmet’in yaptığı 3. Orta Doğu Kongresi 07-08 Mayıs 2015 tarihlerinde Hatay’da gerçekleştirilmişti.
 
TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un Sunuş’uyla başlayan Kitap’ta (E.) Büyükelçi Uluç ÖZÜLKER, Yrd. Doç. Dr. Ahmet KESGİN, Prof. Dr. Ertan EFEGİL, Prof. Dr. Altan ÇETİN, Doç. Dr. Bezen Balamir COŞKUN, Prof. Dr. Hacı DURAN, Dr. Seraj AHSAN, Assist. Prof. Dr. Onur OKYAR, Dr. Muhammet Emin EREN, Doç. Dr. Cemil HAKYEMEZ, Doç. Dr. Abdullah KIRAN, Doç. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Onur OKYAR, Yrd. Doç. Dr. Gürhan BAHADIR, Yrd. Doç. Dr. Yasin ATLIOĞLU, Doç. Dr. Halil AYDINALP, Ibrahim G. AOUDÉ, Prof. Dr. İlyas ÜZÜM, Dr. Shahid A. HASHMAT, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Murat BOZKURT, Dr. İpek MADİ, Dr. Levent Coşkun ERKEKOĞLU, Prof. Dr. Ramazan BİÇER, Prof. Dr. Cüneyt YENİGÜN, Assoc. Prof. Dr. Bezen COŞKUN, Prof. Dr. Ertan EFEGİL, Doç. Dr. Sabahattin NAL ve Dr. Joshua W. WALKER’ın makaleleri/tebliğleri yer alıyor.
 
Not: TASAM Yayınlarının kitapları http://yayinlar.tasam.org/ sitesinden çevrimiçi olarak alınabilir.

KİTABIN KÜNYESİ
Kitap Adı: Mezhepler, Etnisite ve Çatışma Çözümü - Sects, Ethnicity and Conflict Resolution
Editör: Reyyan Doğan
Sayfa Sayısı: 488 s.
Yayınevi: TASAM Yayınları
Dizisi: Uluslararası İlişkiler Dizisi
ISBN: 978 - 605 - 4881 - 16 - 1
Yayın Tarihi: 2016 Ocak
Fiyatı: 25,00 TL (KDV Dâhil)
 
ARKA KAPAK YAZILARI
“Orta Doğu’nun içinde bulunduğu en önemli sorun mezhepler, etnisite ve çatışma çözümüdür. Bugün gelinen noktada yüksek nitelikli insan kaynağına sahip olmayan, uluslararası iş bölümünden nitelikli pay alamayan ülkelerin güçlü olması da entegrasyon kurması da mümkün değildir. Sadece din, dil, tarih ve coğrafyayı öne çıkararak Bölge’de sorunlar çözülememektedir. Dünyada 11 Eylül 2001 ile başlayan, çok kutuplu sistem denemesinin yönetilemez olduğu büyük ölçüde ortaya çıktı. Ve 2011’den sonra Doğu ile Batı arasında iki kutuplu esnek bir sistem oluşturma eğilimi güçlendi. Doğu ve Batı arasındaki bu rekabet üç temel parametreyle şekilleniyor. Bu parametreler bütün dünya ülkelerini ilgilendirdiği gibi, Orta Doğu bölgesini daha fazla ilgilendiriyor. Çünkü bu sistem denemesinin ön cephesi ve laboratuvarı bizim bölgemiz oldu. Bu üç parametre; mikro-milliyetçilik, entegrasyon ve öngörülemezliktir…”.
 
Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı
 

“Maalesef dünya üzerinde haksızlıkların en çok yaşandığı bölge Orta Doğu'dur, bizim bölgemizdir. Orta Doğu tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Medeniyetlerin beşiğidir. Üç semavi dinin doğup bütün dünyaya yayıldığı yer burasıdır. Bu bölge tarih boyunca önemini hiç kaybetmemiştir. Özellikle son yüzyılda Bölge’de dünyanın büyük güçlerinin çıkarları doğrultusunda sürekli bir hareket, huzursuzluk ve çatışma ortamı söz konusu olmuştur. Bugün Orta Doğu, küresel güç dediğimiz büyük devletlerin, güçlerin perde arkasından birbiri ardına hamleler yaptığı bir satranç tahtasına dönmüştür.

Türkiye insanı merkeze alan politikalarıyla dünyaya örnek bir duruş sergilemektedir. Bölge ile ortak bir geçmişe sahip ülkemiz bölge halklarının acısına hiç bir zaman duyarsız kalmamış, çoğu zaman yalnız kalsa da insan odaklı politikasından taviz vermemiştir”.
 
Ercan TOPACA
Hatay Valisi
 
 
YAZARLAR VE MAKALELERİ
(E.) Büyükelçi Uluç ÖZÜLKER, ORTADOĞU’NUN DEĞİŞMEYEN KADERİ: ÇIKAR ÇATIŞMALARI VE BEDELİ
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KESGİN, FARKLILAŞAN KÖKLERDEN BENZEŞEN ÇATIŞMALARA: İSLÂM COĞRAFYASININ MODERN ÇATIŞMA UNSURLARI
 
Prof. Dr. Ertan EFEGİL, EVALUATION OF THE ARAB SPRING WITHIN THE FRAMEWORK OF CONFLICT RESOLUTION APPROACH
 
Prof. Dr. Altan ÇETİN, ORTADOĞU’DA ÇATIŞMAYI TARİHLE DÜŞÜNMEK
 
Doç. Dr. Bezen Balamir COŞKUN, ORTADOĞU İÇİN ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ MODELLERİ: SUFİ VE İSLAM GELENEKLERİNDE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ VE ARABULUCULUK
 
Prof. Dr. Hacı DURAN, ORTADOĞU’DA SİMÜLASYONLAR, İDEOLOJİLER VE ETNİK AİDİYETLER
 
Dr. Seraj AHSAN, AN OVER VIEW OF ISLAMIC CONCEPT OF PEACE AND CONFLICT RESOLUTION
 
Assist. Prof. Dr. Onur OKYAR, THE MIDDLE EAST DETERMINISM WITHIN THE CONTEXT OF ISLAMIC SECTS: FROM APORIA TO INFORMOCRACY
 
Dr. Muhammet Emin EREN, MEZHEP ÇATIŞMALARININ DİNİ METİNLER ÜZERİNDEN TEMELLENDİRİLMESİ ÇABALARI ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR
 
Doç. Dr. Cemil HAKYEMEZ , MODERNLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN ŞİÎ-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 
Doç. Dr. Abdullah KIRAN, MEZHEBİ REKABET Mİ, MEZHEP SAVAŞLARI MI?
 
Doç. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU, MONOLİTİK İSLAM ALGISININ ELEŞTİRİSİ VE İSLAM DÜNYASINDA FARKLILIKLARI UZLAŞTIRAN BİR PERSPEKTİFİN GEREKLİLİĞİ
 
Assoc. Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU, A CRITICS OF MONOLITHIC ISLAM PERCEPTION AND THE NEED FOR A PERSPECTIVE EMBRACING THE DIFFERENCES IN THE ISLAMIC WORLD
 
Yrd. Doç. Dr. Onur OKYAR, İSLAM MEZHEPLERİ BAĞLAMINDA ORTADOĞU DETERMİNİZMİ: APORİADAN ENFORMOKRASİYE
 
Yrd. Doç. Dr. Gürhan BAHADIR, IX. YÜZYILDA NUSAYRÎLİĞİN ORTAYA ÇIKMASI
 
Yrd. Doç. Dr. Yasin ATLIOĞLU, LÜBNAN’DA MÜZMİN TOPLUMSAL ÇATIŞMA VE DIŞ MÜDAHALECİLİK
 
Assist. Prof. Dr. Yasin ATLIOĞLU, PROTRACTED SOCIAL CONFLICT AND FOREIGN INTERFERENCE IN LEBANON
 
Doç. Dr. Halil AYDINALP, ORTA DOĞU’DA ÇAĞDAŞ TEKFİRCİLİĞİN MAKRO SOSYOLOJİK DİNAMİKLERİ
 
Ibrahim G. AOUDÉ, LEBANON: MAINTAINING RELATIVE STABILITY IN A CONFESSIONAL POLITICAL SPACE
 
Prof. Dr. İlyas ÜZÜM, ETNİK VE MEZHEPSEL ÇATIŞMALARDA İDEOLOJİK VE TEOLOJİK ARKA PLAN ETKİSİ
 
Dr. Shahid A. HASHMAT, THE EXAMPLES TO MODERN CONFLİCT RESOLUTION: SUCCESSFUL EXPERIENCE, SYSTEMATICAL/STRUCTURAL PROBLEMS, OPPORTUNITIES, COOPERATION AND CONFLICT RESOLUTION
 
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Murat BOZKURT, ARAP BAHARI SONRASINDA KÖRFEZ ÜLKELERİ SAVUNMA HARCAMALARINDAKİ DEĞİŞİM
 
Dr. İpek MADİ, ORTA DOĞU’DAKİ TOPLUMSAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE GELENEKSEL İKTİSADIN İNSAN VARSAYIMININ PROBLEMATİĞİ
 
Dr. Levent Coşkun ERKEKOĞLU, ORTADOĞU VE İSLAM ÂLEMİNDE EKONOMİK ENTEGRASYON DEĞERLENDİRMESİ
 
Prof. Dr. Ramazan BİÇER, TERROR WITH RELIGIOUS MOTIVE: TO WHOM SERVES?
 
Prof. Dr. Cüneyt YENİGÜN, REGIONAL POWER OF THE MIDDLE EAST
 
Assoc. Prof. Dr. Bezen COŞKUN, CONFLICT RESOLUTION MODELS FOR THE MIDDLE EAST: CONFLICT RESOLUTION IN SUFI AND ISLAMIC TRADITIONS
 
Prof. Dr. Ertan EFEGİL, ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ YAKLAŞIMI IŞIĞINDA ARAP BAHARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Doç. Dr. Sabahattin NAL, ORTADOĞU’DAKİ MEZHEPSEL VE ETNİK SORUNLAR AZINLIK HAKLARI YOLUYLA ÇÖZÜLEBİLİR Mİ?
 
Dr. Joshua W. WALKER, THE UNITED STATES AND TURKEY IN A CHANGING WORLD